0 Kč

Poslední říjnový víkend byla zakončena sezóna v Němčovičkách stylovým způsobem.

Ve spolupráci s tennisteam.cz proběhl oddílový turnaj na místním malebném kurtu. Ten letos obec nabídla k užívání TK Radost. Kurt byl ve stavu, kdy většinu už pokrávala tráva a kolem již rostlo neprostupné křoví. Dnes při jakékoliv pohledu je vidět, jak málo stačí, aby takové místo sloužilo zpět svému účelu.

Sešly se děti s rodiči a tentokrát o výsledek vůbec nešlo. Areál sice sousedí dnes vedle koupaliště, ale na to počasí nebylo, takže jsme jako zpestření zajistili opekání buřtů pro účastníky i diváky.

Děkujeme dětem za předvedené výkony, rodičům za pomoc s proviantem, ohněm a údržbou kurtů!

Hraj_s_radosti_2021.png

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.