0 Kč

Nástěnka

Naše nová nástěnka se nachází ve vchodu do sportovní haly v Králově Dvoře. Správce naší nástěnky je Matěj Solucev.